HAMK Riihimäki on robotiikkaopetuksen malliesimerkki

Riihimäellä robotiikka on osa yleissivistystä – siksi sitä opetetaan päiväkodista alkaen. Kaupungin visionäärinen strategia näkyy ja tuntuu myös paikallisella HAMKilla, jossa tarjotaan maailmanluokan robottiikkaopetusta sekä edistetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä yli toimialarajojen. Tehokkaan ja käytännönläheisen opetuksen mahdollistavat InSolution Oy:n toimittamat Dobot-opetusrobotit.


Mitä on yleissivistys maailmassa, jossa automatisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat muokkaavat kaikkia aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön? Tästä kysymyksestä sai alkunsa Riihimäen tietä raivaava matka robotiikan pääkaupungiksi. Robotiikkaa opetetaan nyt kaikilla koulutusasteilla, ja pitkän tähtäimen tavoitteena on, että jokaisella koululla ja oppilaitoksella on vähintään yksi paikallinen, robotiikkaa hyödyntävä kummiyritys. Riihimäen HAMKilla tavoitteeseen pyritään siten, että opiskelu perustuu käytännön tekemiseen, robotiikka on mukana kaikissa koulutusohjelmissa ja yritykset osallistetaan opintoihin aina ensimmäiseltä vuosikurssilta alkaen. Näin opiskelijat saavat hyvän alun ammatillisen polkunsa muodostamiseen ja yritykset kannattavia kumppanuuksia. HAMKin robotiikan opetuksesta vastaava tiimi on eräs maamme kokeneimmista.
Robotiikka kuuluu kaikille

Odoo CMS- Sample image floating


Riihimäellä toimiva HAMK Tech -tutkimusyksikkö kokoaa yhteen osaajia ja yrityksiä Suomesta ja maailmalta. Yksikkö on erikoistunut kumppaniyritystensä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävyyttä edistäviin teknologiaratkaisuihin. Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä ovat mukana esimerkiksi brasilialainen Feevalen yliopisto, tanskalainen VIA University College, ICP Materials -verkosto, bioadheesiotutkimukseen keskittynyt ENBA sekä teräsrakentamisen huippuosaamiskeskittymä SCEC.  Hamk Tech palvelee yli sataa yritystä ja sen pitkäaikaisia kumppaneita ovat muun muassa SSAB Europe Oy, Ruukki Construction Oy ja Sisu Akselit Oy. Yksikön robotiikan tutkimusryhmä tarjoaa asiantuntemusta robotiikan testaamisessa organisaatioille, jotka suunnittelevat ostavansa robotteja, mutta haluavat ensin nähdä, onko robotti sovellettavissa heidän liiketoimintaansa. Palveluihin kuuluvat sekä testaus että tutkimus, jotka onnistuvat Dobotin avulla kustannustehokkaasti myös oppilaitoksen tiloissa.

– On vaikea keksiä sellaista toimialaa, jota robotiikka ei tavalla tai toisella uudistaisi. Robotiikan opettaminen ei ole tulevaisuuden visiointia, vaan tämän päivän arkitodellisuutta Siksi robotiikka kuuluu jokaisen koulutusohjelmamme perusopintoihin. Menossa olevien hankkeiden teemoja ovat esimerkiksi robotiikan opettaminen kaikilla koulutusasteilla sekä sen hyödyntäminen palveluissa, hyvinvoinnin edistämisessä ja teollisuudessa, kertoo konetekniikan koulutuspäällikkö ja opetusrobotiikan suomalainen uranuurtaja Jussi HorelliOdotettu ratkaisu

 

Koska sopivia vaihtoehtoja ei ollut saatavilla, aiemmin myös HAMK Riihimäellä jouduttiin hyödyntämään kallista teollisuusrobotiikkaa. Tämä rajoitti paitsi robotiikan opetusmahdollisuuksia jo kustannussyistä, myös sen soveltamista eri toimialoille. Kiitos Dobotin, molempiin haasteisiin löytyi turvallinen, kestävä ja skaalautuva ratkaisu. Kustannustehokkuudesta kertoo jotakin se, että tyypillisen teollisuusrobotin ohjelmiston päivittäminen voi maksaa yhtä paljon kuin 10 Dobot-opetusrobottia.

–  Nyt voimme edistää robotiikan käyttöä kaikissa koulutusohjelmissa ja yli toimialarajojen, edesauttaen kumppanuusyritystemme tehokkuutta ja kasvua. Olemme päässeet kehittämään erikoissovelluksia niin vihannesviljelyyn kuin hoiva-alalle, jatkaa tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Francois Christophe.

Myös kehitysinsinööri Milan Gautam on Doboteihin tyytyväinen:

– Kynnys ohjelmoinnin aloittamiseen on riittävän matala, mutta silti ratkaisu on laajennettavissa vaikkapa konenäköön tai muihin järjestelmiin. Oikeasti toimivien prototyyppien rakentaminen käy kätevästi ja ohjelmoinnin kädenjäljet tulevat konkreettisesti nähtäville.

Sekä Milan että Francois tietävät käytännönläheisen opetuksen merkityksen, sillä he ovat itsekin työllistyneet HAMKin tutkimusyksikköön opintojensa kautta.

 

Robotiikan tiimoilta on syntynyt lyhyessä ajassa jo kolme opinnäytetyötä. Yritysyhteistyötä ja jatkuvuutta korostavissa koulutusohjelmissa korostuu yhteistyön sujuvuus erityisesti laitetoimittajan suuntaan.

– InSolution on toimittanut robotit aina etuajassa, perehdytys hoidettiin asiallisesti ja palvelu on ollut moitteetonta. Dobotista on nopeasti tullut HAMKin opetusrobotiikan uusi standardi, ja suosittelen sitä lämpimästi myös muille oppilaitoksille. Kannustan robotiikan mahdollisuuksista kiinnostuneita yrityksiä ottamaan meihin rohkeasti yhteyttä, Jussi toteaa.

 

 

Lue lisää:

http://roboticscampus.com

https://www.hamk.fi/tutkimusyksikot/hamk-tech/