Jos opiskelija ei pääse robotiikan luokse, opetusrobotiikka tulee opiskelijan luokse.

Pandemian aiheuttamat erityishaasteet opetuksen järjestämiselle

Erityisolot vaativat erityisjärjestelyjä. Vallallaan oleva pandemia on eristänyt monet opiskelijat koteihinsa ja ainoa yhteys kouluihin tapahtuu sähköisesti etäyhteyksien avulla. Monien kurssien sisältämät käytännön lähiopetuskerrat jäävät toteutumatta ja kurssien painotus jää etäluennoilla käytävään teoriaan.

Robotiikan ja ohjelmoinnin tekemällä oppiminen on voinut jäädä puuttumaan, joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa opiskelumotivaation ja kiinnostuksen laskuun teknologia -alaa kohtaan. Käytännölliset ja kustannustehokkaat Dobot -opetusrobotit voivat auttaa tuomaan etäopiskeluun kaivattua käytännön opetusta.

Odoo CMS- Sample image floating

 

Tekemällä oppiminen on toteutettavissa myös etäopetuksessa

Robotiikka -aiheisella kurssilla kevyet ja turvalliset robotit on mahdollista jakaa opiskelijoiden mukana heidän koteihinsa, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan robotiikkaan tekemällä oppien ohjekirjan ja opetusmateriaalimme avulla. Opiskelijat voivat tehdä harjoitustöitä itsenäisesti ja dokumentoida ne tekstinä tai vaikka videona. Jos robotti -paketteja ei ole tarpeeksi kaikille, voi robotteja vuorotella opiskelijoiden kesken muistamalla laitteen puhdistuksen.

Monipuoliset Dobot -robotit mahdollistavat eritasoiset itsenäiset harjoitukset ohjelmoinnin ja robotiikan aiheiden parissa, ilman kalliita teollisuusrobotteja. Robotin ohjelmointi tapahtuu useiden ohjelmointikielten (mm. Python) tai helposti lähestyttävän graafisen ohjelmointiympäristön avulla. Robottiin kiinnitettävät työkalut (mm. pneumaattinen imukuppi) mahdollistavat esineiden liikuttamisen ja teollisuusautomaation simuloinnin. Oppimisympäristöä voi jatkokehittää lisäosilla (mm. kuljettimet) sekä omilla sovelluksilla. Lisäksi robotilla on muun muassa mahdollista kokeilla piirtämistä ja 3D-tulostamista.

 

Varaa ilmainen konsultaatio

Oletteko kiinnostuneita kuulemaan lisää, minkälaisia ratkaisuja etäopiskelun robotiikan käytännön opiskelun järjestämiseen on mahdollista kehittää? Varatkaa ilmainen konsultaatio ottamalla meihin yhteyttä verkkolomakkeella.


Ota yhteyttä